Warsztaty

Możliwości rozwoju organizacji poprzez efektywne zarządzanie i wykorzystanie zasobów ludzkich

kierujemy do właścicieli, menadżerów i specjalistów HR w MŚP oraz wszystkich osób, które mają wątpliwości, w jakie działania inwestować dla rozwoju swojej organizacji.

Program warsztatów składa się z 3 modułów:

1. Badanie przyczyn nieefektywności pracowników

Celem tego modułu jest pomoc w zrozumieniu, dlaczego pracownicy czasem nie działają tak, jak powinni oraz wypracowanie skutecznych metod poprawy ich efektywności.

Podczas warsztatów skupimy się na:

 • zrozumieniu, dlaczego czasem coś nie działa tak, jak powinno,
 • przekazaniu praktycznych wskazówek dotyczących tego, co należy badać i jak to robić, aby zidentyfikować przyczyny problemów,
 • określeniu sposobów rozwiązywania problemów i stawiania klarownych celów,
 • wskazaniu sposobów i korzyści z prawidłowo przeprowadzonej identyfikacji potrzeb rozwojowych pracowników,
 • sporządzeniu listy działań rozwojowych, które będą najbardziej efektywne i na które warto wydać środki.

2. Analiza potrzeb organizacji i ich finansowy wymiar

W tym module położymy nacisk na pomoc organizacji w planowaniu rozwoju, zrozumieniu, jak podejmować decyzje oraz gdzie szukać wsparcia finansowego.

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są możliwości rozwoju organizacji?
 • w jaki sposób podjąć decyzje dotyczącą wprowadzanych zmian?
 • kto i jak może pomóc w realizacji tych działań?
 • jakie są dostępne usługi na rynku związane z rozwojem organizacji?
 • w jaki sposób szukać wsparcia?
 • ile to może kosztować?

3. Dofinansowania

Celem tego modułu jest przybliżenie uczestnikom warsztatów możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich oraz zrozumienie procedur przyznawania pomocy.

Podczas tej sesji:

 • przeanalizujemy możliwości dofinansowania z funduszy europejskich,
 • przekażemy praktyczne wskazówki, jak znaleźć informacje o dostępnych funduszach,
 • przybliżymy procedury i kryteria przyznawania pomocy na różne projekty.

Dodatkowo oprócz szkolenia oferujemy 3 godziny indywidualnych konsultacji dla każdego uczestnika, aby jeszcze bardziej odpowiedzieć na Państwa potrzeby. 

Zapraszamy do współpracy.