Obsługa w zakresie szkoleń zamkniętych

 • Preselekcja firm szkoleniowych według kryteriów Klienta - broker w oparciu o specyfikację potrzeby szkoleniowej otrzymaną od klienta, dokonuje preselekcji firm szkoleniowych specjalizujących się w porządnej przez klienta tematyce szkolenia

 • Przygotowanie specyfikacji potrzeby szkoleniowej - klienta wspólnie z brokerem wypełnia specyfikację potrzeby szkoleniowej, określa warunki konkursu ofert. W specyfikacji znajdują się zakładki dotyczące min. merytoryki, logistyki, budżetu szkolenia

 • Przygotowanie zapytania ofertowego (szkolenia zamknięte) –  w oparciu o specyfikację potrzeby szkoleniowej broker przygotowuje zapytanie ofertowe w imieniu klienta. Po jego zweryfikowaniu przez klienta, jest ono wysyłane do wyselekcjonowanych firm szkoleniowych

 • Przeprowadzenie konkursu ofert - broker czuwa nad procesem konkursowym kontrolując terminy spływu ofert, terminy podjęcia decyzji , wyboru firm do ostatecznych negocjacji (samplingu)

 • Weryfikacja referencji trenerów / firm szkoleniowych - na życzenie klienta broker sprawdza referencje firm szkoleniowych i trenerów dedykowanych do szkolenia. Referencje sprawdzane są w oparciu o specjalne formularze sprawdzania referencji

 • Przedstawienie klientowi Raportu z konkursu ofert - broker w umówionym terminie dostarcza klientowi raport z konkursu ofert. W raporcie zawarte są: oferty wyselekcjonowanych firm szkoleniowych, referencje firm i trenerów dedykowanych do szkolenia, zbiorcza analiza porównawcza ofert. Na podstawie raportu klient może podjąć decyzję o zaproszeniu do negocjacji wybranych dostawców

 • Zorganizowanie spotkań „samplingowych” - Klienci za naszym pośrednictwem mają możliwość uczestnictwa w próbkach szkoleń, przygotowanych przez wcześniej zweryfikowane firmy szkoleniowe. 2C Consulting na tą okoliczność udostępnia niezbędne narzędzia pozwalające ocenić prezentujących się dostawców

Inne usługi brokerskie

 • Obsługa brokerska w zakresie wyboru ośrodków szkoleniowych i hoteli -  broker w odpowiedzi na zapytanie od klienta wyszukuje i poleca ośrodki szkoleniowe i hotele

 • Obsługa brokerska w ramach usług konsultingowych - broker w oparciu o specyfikację otrzymaną od klienta wyszukuje dostawcę usług konsultingowych

 • Obsługa brokerska w zakresie trenerów niezależnych - w oparciu o specyfikację otrzymaną przez klienta, broker wyszukuje niezależnego trenera

 • Kompleksowa obsługa brokerska całej polityki szkoleniowej - w oparciu o plany szkoleniowe broker na bieżąco oferuje swoje usługi zapewniając , zestawienia ofert szkoleniowych, raporty do wyznaczonych wspólnie z klientem szkoleń w danym roku

Obsługa szkoleń otwartych

W zakresie oferty brokerskiej dotyczącej szkoleń otwartych, zapraszamy na stronę naszego Partnera Training Broker

Klienci, którzy nam zaufali:
 • GLS
 • Sits
 • Poczta
 • PGE
 • MRR
 • Lotto
 • Logos
 • Kruk
 • Konsalnet
 • ING
 • Tauron
 • Paradyż