Zrealizowane projekty

  • Audyt systemu szkoleniowego i wypracowanie całościowego systemu polityki szkoleniowej

  • Wypracowanie Jednolitego Systemu Oceny Efektywności Szkoleń wraz z systemem wskaźnikowego raportowania
Klienci, którzy nam zaufali:
konsalnet poczta sits gls lotto kruk
tauron mrr lg pge praradyz ing