Training and Development Integrity (Model TDI).

Model TDI obejmuje 6 kluczowych obszarów polityki szkoleniowo-rozwojowej, które realizowane kompleksowo dają gwarancję na osiąganie pożądanych efektów biznesowych.

Wzajemną zależność i powiązanie obszarów przedstawia obrazowo poniższy schemat.

 

MODEL TDI domek 700

Klienci, którzy nam zaufali:
pge tauron lotto ing konsalnet gls
praradyz kruk lg sits poczta mrr