Model SEB to zestaw narzędzi i procesów gwarantujących realizację projektów szkoleniowo-rozwojowymi w sposób efektywny biznesowo i jest po części kompilacją dwóch fundamentalnych w zarządzaniu szkoleniami modeli:

• 4 poziomy efektywności wg modelu Donalda Kirkpatricka
• 10 etapów efektywnego projektu szkoleniowo-rozwojowego wg Leslie Rae

Jest to model trzy wymiarowy, ponieważ uwzględnia opis zarówno etapów realizacji samego szkolenia, poziomów oceny jego skuteczności, a także ról, jakie w całości tych działań odgrywają poszczególni partnerzy procesu szkolenia (przez Leslie Rae nazywani też interesariuszami zgodnie z Modelem Kwintetu Szkoleniowego)

Model SEB ma 2 główne funkcjonalności:

 • stanowi doskonałe narzędzie do usprawniania sposobu realizacji każdego rodzaju projektu szkoleniowego – może stanowić podstawę i punkt odniesienia do budowy własnej procedury szkoleniowej lub firmowego standardu realizacji szkoleń, nastawionych jednoznacznie na korzyści biznesowe
 • stanowi wsparcie i podpowiedź do zaprojektowania procesu pełnej (na wszystkich poziomach modelu Kirkpatricka) oceny efektywności realizowanych w firmie szkoleń – może stanowić podstawę i punkt odniesienia do budowy własnej procedury oceny efektywności szkoleń oraz systemu kontroli i raportowania o efektach dla kadry kierowniczej i zarządu

Jak go można zastosować?

 • Najczęściej obszarem wykorzystywania modelu SEB jest konieczność zaprojektowania systemu oceny efektywności szkoleń tak, żeby nowy standard podejścia do oceny był akceptowalny, łatwy do realizacji i dawał wskaźnikowe możliwości raportowania oraz jasnego pokazania jak szkolenia wspierają cele firmy
 • Doskonałym sposobem użycia modelu SEB jest też konieczność uporządkowania wszelkich działań związanych z realizacją różnych projektów szkoleniowych w jeden spójny i przejrzysty system lub uniwersalną procedurę szkoleniową tak, aby minimalizować występowanie błędów, zoptymalizować wykorzystanie budżetu, bardziej zaangażować uczestników i ich przełożonych w uzyskanie założonych rezultatów i znacznie łatwiej koordynować i zarządzać dużą ilością projektów szkoleniowych
 • Pochodnym obszarem wykorzystania modelu SEB jest też sytuacja wdrażania w organizacji systemów informatycznego wsparcia polityki personalnej, gdzie skuteczność rozwiązań IT, które mają być zainstalowane w firmie, jest niewyobrażalnie wyższa, a proces kalibrowania i dopasowywania systemu informatycznego znacznie, znacznie mniej bolesny.
 • Kolejnym obszarem, gdzie zastosowanie modelu SEB daje ogromne wsparcie jest diagnozowanie potrzeb szkoleniowych. Szczególnie w dużych organizacjach jest to zawsze obszar wymagający ciągłej pracy i doskonalenia, a model SEB wprowadza niejako automatycznie nowy wymiar jakościowy do identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
 • Model SEB można również wykorzystać, jako wspierający w takich działaniach jak: opracowanie strategii szkoleniowej, budowanie PR-u dla funkcji szkoleniowej, optymalizacja współpracy z firmami szkoleniowymi itp.

Wśród korzyści, które może dać przyjęcie Modelu SEB za standard realizacji projektów szkoleniowych w firmie warto odnotować:

 • wzrost skuteczności i efektywności szkoleń
 • profesjonalny system oceny szkoleń zrozumiały dla kadry zarządzającej
 • rzetelniejsza analiza potrzeb szkoleniowych optymalizująca działania
 • poprawa wizerunku i rangi działu szkoleń i funkcji rozwojowej ludzi w firmie
 • wysoki stopień uporządkowania i łatwość kontroli dużej ilości szkoleń
 • automatyczne wymuszenie prawdziwego partnerstwa działu szkoleń zarówno z klientem wewnętrznym jak i z zarządem firmy

Co cechuje Model SEB/SEA?

 • Daje nowe funkcjonalności wykorzystując stare, dobrze znane modele – standard Modelu SEB postał w oparciu o dwa najbardziej uznane na świecie kanony szkoleniowe - model oceny efektywności D. Kirkpatricka i model procesu szkoleniowego Leslie Rae
 • Jest bardzo prosty i czytelny – Model SEB jest niezwykle logiczny i czytelny mimo, ze jest narzędziem kompleksowym
 • Jest łatwy we wdrażaniu i modyfikacji - wdrożenie nawet wszystkich, zawartych w Modelu SEB narzędzi jest działaniem łatwym i uporządkowanym, nie wymaga od szkoleniowca specjalistycznych kompetencji
 • Zawiera bogaty komplet narzędzi – w modelu zaszyty jest szeroki zestaw sprawdzonych narzędzi, dając możliwość wyboru i elastycznego dopasowania do specyfiki firmy.
 • Jest uniwersalny i elastyczny – wysoka elastyczność modelu pozwala praktycznie każdej organizacji, nawet spoza rynku komercyjnego, na dopasowanie rozwiązania do własnej sytuacji i potrzeb, z zachowaniem głównej korzyści, jaką daje wdrożenie modelu – ukształtowaniem standardu procesów szkoleniowych w formie wysokoefektywnych inwestycji w rozwój ludzi wspierających biznes
Klienci, którzy nam zaufali:
 • GLS
 • Sits
 • Poczta
 • PGE
 • MRR
 • Lotto
 • Logos
 • Kruk
 • Konsalnet
 • ING
 • Tauron
 • Paradyż