Informacje ogólne

Nasza oferta doradcza bazuje na wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązń i narzędzi w zakresie polityki szkoleniowo-rozwjowej. Są to:

  • Model 4 Poziomów Oceny Efektywności Szkoleniowej – Donald Kirkpatrick, ASTD

  • Model 10-etapowego Procesu Szkolenia – Leslie Rae, CIPD

  • Model SEB (Szkolenia Efektywnego Biznesowo) – Paweł Kopijer, 2C Consulting

  • Model szacowania wskaźnika ROI – Jack. J. Phillips, ROI Institute, ASTD

  • Model Training & Development Integrity (system zapewnienia efektywnej polityki szkoleń) – Paweł Kopijer, 2C Consulting

  • Model Kwintetu Szkoleniowego – Leslie Rae, CIPD

 

Bliżej o każdym z modeli proszę czytać na właściwych podstronach.

Klienci, którzy nam zaufali:
lg kruk praradyz pge gls lotto
ing tauron mrr sits konsalnet poczta